مدیریت: محمدهادی الماسی

تولیدکننده: مصنوعات سنگی جهت فضاهای شهری

 

آدرس ایمیل: info@saziny.com
وب سایت: www.saziny.com
تلفن: 035-37275888-9
آدرس دفتر مرکزی: یزد، شهرک صنعتی، فاز 3 انتهای بلوار لادن
تلفن همراه: 0913-1513697
یزد، شهرک صنعتی، فاز 3 انتهای بلوار لادن
035-37275888-9