مدیریت: یوسفینورایی

تولیدکننده: انواع سنگهای ساختمانی و تزئینی

آدرس انبار: تهران، جاده خاوران، بعد از سه راه سیمان، خروجی خاورشهر، جاده محمودآباد، جنب درمانگاه شهید عراقی، پلاک 98

تلفن: 021-33851479
آدرس دفتر مرکزی: تهران، خیابان فدائیان اسلام، بازار سنگ فاطمیه، پلاک 265
تلفن همراه: 0912-1066179 : 0912-01080781
تهران، خیابان فدائیان اسلام، بازار سنگ فاطمیه، پلاک 265
021-33851479