مدیریت: سهامی

تولیدکننده: مرمریت و تراورتن

 

آدرس ایمیل: stoneindustry.sahami@yahoo.com
تلفن: 021-56230766
نمابر 021-56230645
آدرس دفتر مرکزی: شهرک صنعتی شمس‌آباد، بلوار بوستان، گلبن 7 و گلبن13، پلاک 26
تلفن همراه: 0912-1724426
شهرک صنعتی شمس‌آباد، بلوار بوستان، گلبن 7 و گلبن13، پلاک 26
021-56230766