مدیریت: نیک بخت

تولیدکننده: تراورتــن، گرانیت، مرمریت و

ســنگهای آنتیک

آدرس ایمیل: info@sangavar.com
وب سایت: www.sangavar.com
تلفن: 021-22299012 , 021-55055792-3
آدرس دفتر مرکزی: تهــران، خیابان عمار، پـــلاک، 24 طبقه 2
تهــران، خیابان عمار، پـــلاک، 24 طبقه 2
021-22299012 , 021-55055792-3