مدیریت: مهندس سیدهادی رضایی

تولیدکننده: تراورتن، مرمریت و گرانیت

 

 

 

 

 

 

 

وب سایت: www.avandeh.com
تلفن: 041-34323030 041-34324040 041-33310501
نمابر 041-34325539 041-33299866
آدرس دفتر مرکزی: تبریــز، کیلومتر 35 جاده آذرشهر، نرسیده به شهرک شهید سلیمی
آدرس کارخانه: آدرس دفتر فروش: تبریز، کوی ولیعصر، اول خیابان فروغی، تقاطع رازی
تبریــز، کیلومتر 35 جاده آذرشهر، نرسیده به شهرک شهید سلیمی
041-34323030 041-34324040 041-33310501