مدیریت: حسین امیر فتاحی

تولیدکننده: انواع ســنگهای ساختمانی (اسلب و تایل)

آدرس ایمیل: info@avangstone.com
وب سایت: www.avangstone.com
تلفن: 021-56230840-4 , 021-22702230
نمابر 021-56230845 , 021-22724988
آدرس دفتر مرکزی: تهــران، خیابــان فرمانیــه، جنب پاساژ روشا، پلاک 217واحد 101
آدرس کارخانه: اتوبان تهــران - قم، بعد از فــرودگاه امام خمینی، شــهرک صنعتی شمس‌آباد، بلوار نارنجستان، گلبرگ 1
تلفن همراه: 0912-1032437
اتوبان تهــران - قم، بعد از فــرودگاه امام خمینی، شــهرک صنعتی شمس‌آباد، بلوار نارنجستان، گلبرگ 1
021-56230840-4 , 021-22702230