مدیریت: یزدانی

تولیدکننده: انواع سنگهای تراورتن و

تلفن: 021-42524045
نمابر 031-42524044
آدرس کارخانه: اصفهان، تیران، منطقه صنعتی رضوانشهر، فاز سوم، خیابان سوم غربی
تلفن همراه: 0913-3338494 : 0913-2892900
021-42524045