مدیریت: صفدری

توزیع: انواع سنگهای ساختمانی

تلفن: 55091337 -021
نمابر 55336762 -021
آدرس دفتر مرکزی: تهران، اتوبان بعثت، خیابان شهرزاد، 20 متری وفا، بازار سنگ اعلا، ورودی یک، پلاک 3
تلفن همراه: 2277545 -0912 : 5902890 -0912
تهران، اتوبان بعثت، خیابان شهرزاد، 20 متری وفا، بازار سنگ اعلا، ورودی یک، پلاک 3
55091337 -021