مدیریت: ساریخانی

تولیدکننده: دهبید و تراورتن

وب سایت: www.stone.es.com
تلفن: 021-44122535 : 021-44110350 021-44123222
نمابر 021-44137211
آدرس دفتر مرکزی: تهران، انتهای اتوبان حکیم غرب، بازار سنگ تهران، واحد 31
تهران، انتهای اتوبان حکیم غرب، بازار سنگ تهران، واحد 31
021-44122535 : 021-44110350: 021-44123222