مدیریت: دوستی

تولیدکننده: انواع سنگهای آنتیک و گیوتینی

تلفن: 021-44122538
آدرس دفتر مرکزی: تهران، انتهای اتوبان حکیم غرب، بلوار علامه جعفری، بازار سنگ تهران، واحد 35
تلفن همراه: 0912-2482594
تهران، انتهای اتوبان حکیم غرب، بلوار علامه جعفری، بازار سنگ تهران، واحد 35
021-44122538