سنگ ایران تالیستان

سنگ ایران تالیستان

مدیریت: سلطانی

تولیدکننـده: انواع سنگهای تراورتن،

مرمریت، گرانیت گیوتین و آنتیک

تلفن: 021-22983621 : 021-22949009
آدرس دفتر مرکزی: تهران، اتوبان بابایی، روبروی باغ پرندگان، بازار بزرگ سنگ البرز، جنب پمپ بنزین شهید رسولی، غرفه شماره 16
تلفن همراه: 0912-3372183
تهران، اتوبان بابایی، روبروی باغ پرندگان، بازار بزرگ سنگ البرز، جنب پمپ بنزین شهید رسولی، غرفه شماره 16
021-22983621 : 021-22949009