مدیریت: مختاری

تولیدکننده: مرمریت گلدن بلک و تراورتن دره بخاری و عباسآباد

نمابر 56233395 -021
آدرس کارخانه: تهران، شهرک صنعتی شمس‌آباد، بلوار بوستان، نبش گلبن3
تلفن همراه: 1126974 -0912 : 3397884 -0912