مدیریت: خلیل سیفی

تولیدکننده: تراورتن، ماربل و گرانیت

آدرس ایمیل: bistoon.gs@gmail.com
تلفن: 0873-5223840
نمابر 0873-5222585
آدرس دفتر مرکزی: کردستان، قروه، کیلومتر10 جاده همدان، شهرک سنگ، شرکت سنگ بیستون
تلفن همراه: 0918-1725107
کردستان، قروه، کیلومتر10 جاده همدان، شهرک سنگ، شرکت سنگ بیستون
0873-5223840