سنگ حمید عنبری

سنگ حمید عنبری

مدیریت: عنبری

تولیدکننده: سنگهای ساختمانی و صادراتی

تلفن: 0513-3553344
آدرس دفتر مرکزی: مشهد، جاده سنتو، شهر سنگ، خیابان اول
آدرس کارخانه: جاده فریمان، کیلومتر 18، بعد از تپه سلام، مجتمع سنگبری، خیابان سوم
تلفن همراه: 0915-6651025 , 0915-1164610 , 0915-5221963
مشهد، جاده سنتو، شهر سنگ، خیابان اول
0513-3553344