مدیریت: مانی فر-ساسانی

وب سایت: www.gallerystoneco.com
تلفن: 56230474 -021
آدرس دفتر مرکزی: تهران، شهرک صنعتی شمس‌آباد، بلوار گلستان، گلشن11، پلاک4
تلفن همراه: 2108371 -0912 و 2128546-0912 و 2219070-0912
تهران، شهرک صنعتی شمس‌آباد، بلوار گلستان، گلشن11، پلاک4
56230474 -021