سنگ سازان آبان

سنگ سازان آبان

مدیریت: خوارزمی

تولیدکننده: انواع سنگهای تراورتن و

ماربل

تلفن: 021-56232539 , 021-56232513 , 021-56232531
نمابر 021-56232539
آدرس دفتر مرکزی: شهرک صنعتی شمس‌آباد، بلوار بوستان، روبروی بازارچه، گلبن 6
شهرک صنعتی شمس‌آباد، بلوار بوستان، روبروی بازارچه، گلبن 6
021-56232539 , 021-56232513 , 021-56232531