مدیریت: سرخوش

بورس اسلب، تایل و ماربل

تلفن: 33897011 -021
نمابر 33896998 -021
آدرس دفتر مرکزی: تهران، اتوبان بعثت، زیرپل، بین چهارراه فدائیان و شهرزاد، پلاک 52
تلفن همراه: 65022907 -0912 : 3778522 -0912
تهران، اتوبان بعثت، زیرپل، بین چهارراه فدائیان و شهرزاد، پلاک 52
33897011 -021