سنگ سبز خاور

سنگ سبز خاور

مدیریت: علی اکبر امیرفتاحی

آدرس ایمیل: ali@sabzstone.com
وب سایت: www.sabzstone.com
تلفن: 021-56232666-70
نمابر 021-56232766
آدرس دفتر مرکزی: اتوبان تهران - قم، شهرک صنعتی شمس‌آباد، بلوار نارنجستان، گلبرگ 3، پلاک11
تلفن همراه: 0912-3014453 , 0912-1123901
اتوبان تهران - قم، شهرک صنعتی شمس‌آباد، بلوار نارنجستان، گلبرگ 3، پلاک11
021-56232666-70