مدیریت:صدقی و ایمانی

بورس:میاندواب و بوکان

آدرس دفتر مرکزی: شهرک صنعتی شمس‌آباد، بلوار گلستان، انتهای گلشن4، پلاک14
تلفن همراه: 3010312- 0912(صدقی) و 3356591- 0912(ایمانی)
شهرک صنعتی شمس‌آباد، بلوار گلستان، انتهای گلشن4، پلاک14
3010312- 0912(صدقی) و 3356591- 0912(ایمانی)