مدیریت: محمد فرقانی

فرآوری انواع ســنگ تراورتــن دره بخاری

و آبیانه

تلفن: 021-56232532 , 021-56232808
نمابر 021-56232809
آدرس دفتر مرکزی: شــهرک صنعتی شمس‌آباد، بلوار گلستان، گلشن 4پلاک 5
تلفن همراه: 0912-2009709
شــهرک صنعتی شمس‌آباد، بلوار گلستان، گلشن 4پلاک 5
021-56232532 , 021-56232808