مدیریت: محمدی

تولیدکننده: انواع سنگهای ساختمانی

آدرس ایمیل: omid.mohammadi57@gmail.com
وب سایت: www.mohammadistone.com
تلفن: 021-55214041 , 021-55202475
آدرس دفتر مرکزی: تهران، جاده قدیم قم، شــهر سنگ، خیابان اول (گل یاس)، پلاک 30
تلفن همراه: 0912-1138612
تهران، جاده قدیم قم، شــهر سنگ، خیابان اول (گل یاس)، پلاک 30
021-55214041 , 021-55202475