مدیریت: ملک زاده

تهیه و توزیع انواع سنگهای ایرانی خارجی، آنتیک و تزئینی

نمابر 55079111 -021
آدرس دفتر مرکزی: تهران، خیابان فدائیان اسلام، نرسیده به چهارراه بعثت، سمت چپ، 20متری وفا، پلاک 36
تلفن همراه: 1570996 -0912
تهران، خیابان فدائیان اسلام، نرسیده به چهارراه بعثت، سمت چپ، 20متری وفا، پلاک 36
55062233 -021 : 55313503 -021