مدیریت: رضا فرقانی

تولیدکننده: انواع ســنگهای ساختمانی

تلفن: 021-56232744
آدرس دفتر مرکزی: اتوبان تهران - قم، شهرک صنعتی شمس‌آباد، بلوار بوستان، گلبن11، پلاک 3
تلفن همراه: 0912-1510058
اتوبان تهران - قم، شهرک صنعتی شمس‌آباد، بلوار بوستان، گلبن11، پلاک 3
021-56232744