مدیریت: وحید طاری

توزیع انواع سنگهای ساختمانی

آدرس2: تهران خیابان فدائیان اسلام، بازار مرکزی سنگ تهران، پلاک 226

55067126-021 تلفن

آدرس دفتر مرکزی: آدرس 1: تهران، خیابان فدائیان اسلام، بازار سنگ فاطمیه، پلاک 122 و 249
تلفن همراه: (وحید طاری): 3595209-0912
آدرس 1: تهران، خیابان فدائیان اسلام، بازار سنگ فاطمیه، پلاک 122 و 249
33886888 -021 : 33895210 -021