سنگ و ابزار سعید

سنگ و ابزار سعید

مدیریت: افضلی

تولیدکننده: نمای کلاسیک

آدرس ایمیل: saeid.stone@gmail.com
تلفن: 021-56236940
نمابر 021-56236943
آدرس دفتر مرکزی: تهران، شــهرک صنعتی شــمس‌آباد، بلوار بوستان، گلبن 13، پلاک 19
تلفن همراه: 0912-4864377 , 0912-4783121
تهران، شــهرک صنعتی شــمس‌آباد، بلوار بوستان، گلبن 13، پلاک 19
021-56236940