مدیریت: شجاعی

عرضه انواع سنگهای ساختمانی

تلفن: 44146308 -021
آدرس دفتر مرکزی: تهران، انتهای حکیم غرب، نرسیده به سه راه دهکده المپیک، بازار سنگ تهران، غرفه 5
تلفن همراه: 0913-2307135 : 0912-8473064
تهران، انتهای حکیم غرب، نرسیده به سه راه دهکده المپیک، بازار سنگ تهران، غرفه 5
44146308 -021