سنگ 110 غیاثوند

سنگ 110 غیاثوند

مدیریت: علی غیاثوند

بورس هرسین، تراورتن و چینی

تلفن: 021-44116383
آدرس دفتر مرکزی: تهران، بزرگراه حکیم غرب، بلوار تعاون، اندیشه جنوبی، بازار سنگ تهران، واحد 36
تلفن همراه: 0912-3337785 : 0912-5309170 :0912-7193419
تهران، بزرگراه حکیم غرب، بلوار تعاون، اندیشه جنوبی، بازار سنگ تهران، واحد 36
021-44116383