مدیریت: مستاجران

تامین انواع سنگ‌های صادراتی

 

 

آدرس ایمیل: 114stone@gmail.com
تلفن: 021-56235614 
نمابر 021-56235613  
آدرس دفتر مرکزی: اتوبان تهران قم، شهرک صنعتی شمس‌آباد، بلوار گلستان، گلشن 11، پلاک 30
تلفن همراه: 0912-0912114   و 0912-0913114
اتوبان تهران قم، شهرک صنعتی شمس‌آباد، بلوار گلستان، گلشن 11، پلاک 30
021-56235614