تولیدکننده: تراورتن، مرمریت و گرانیت

و انواع مصنوعات سنگی

تلفن: 56233076 -021 و 56233077-021
آدرس دفتر مرکزی: کیلومتر 35 تهران قم، شهرک صنعتی شمس‌آباد، بلوار بوستان، گلبن2
تلفن همراه: 1461965 -0912
کیلومتر 35 تهران قم، شهرک صنعتی شمس‌آباد، بلوار بوستان، گلبن2
56233076 -021 و 56233077-021