مدیریت: حاجی حسینی

تولیدکننده: انواع سنگهای تراورتن، گرانیت، مرمریت

تلفن: 051-36654744
آدرس دفتر مرکزی: مشــهد، بزرگراه آسیایی، بعد از سه راه دانش، آزادی 113
تلفن همراه: 0915-5039315 , 0915-5036338
مشــهد، بزرگراه آسیایی، بعد از سه راه دانش، آزادی 113
051-36654744