سهند آذر ماشین

سهند آذر ماشین

مدیریت: فخرالدین اکبری

تولیدکننده: انواع دستگاههای سیم بر الماسه، جک و هیدروپکهای فشار قوی، دستگاههای حفاری (راسول)

آدرس ایمیل: info@samco.ir
وب سایت: www.samco.ir
نمابر 0313-3877581
آدرس دفتر مرکزی: اصفهان، شهرک صنعتی امیرکبیر، خیابان امام خمینی، خیابان 12 بهمن 2، سهند آذر ماشین
اصفهان، شهرک صنعتی امیرکبیر، خیابان امام خمینی، خیابان 12 بهمن 2، سهند آذر ماشین