مدیریت: نصیرزاده

تولید و فرآوری انواع ســنگهای ساختمانی

تلفن: 021-56235471-2
آدرس دفتر مرکزی: شــمس‌آباد، بلوار بوستان، گلبن 6، پلاک 6
تلفن همراه: 1073647 -0912
شــمس‌آباد، بلوار بوستان، گلبن 6، پلاک 6
021-56235471-2