سهند (گروه کارخانجات محب)

سهند (گروه کارخانجات محب)

مدیریت: جواد محب محمدی

تولیدکننده: مرمریت

تلفن: 031-33807616 , 031-33801091
نمابر 031-33807617
آدرس دفتر مرکزی: اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان 46 واحد1: سنگبری محب واحد2: سنگبری پارسیان  واحد3: سنگبری سمند
اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان 46 واحد1: سنگبری محب واحد2: سنگبری پارسیان  واحد3: سنگبری سمند
031-33807616 , 031-33801091