تولیدکننده: انواع تراورتن حاجیآباد، مرمریت

آدرس دفتر مرکزی: قم، جاده کاشان، شهرک سنگ امید، 30متری دوم، سنگبری سهند2
تلفن همراه: 2533822 -0912 و 9648487-0910
قم، جاده کاشان، شهرک سنگ امید، 30متری دوم، سنگبری سهند2
2533822 -0912 و 9648487-0910