مدیریت: حسینی

تولید و فرآوری ســنگهای گرانیت مشکی

و سفید

آدرس ایمیل: info@soroushstone.com
وب سایت: www.sourangranite.com
تلفن: 021-56233243-47
نمابر 021-56233248
آدرس دفتر مرکزی: تهــران، اتوبــان تهــران، شــهرک صنعتی شمس‌آباد، بلوار نخلستان، گلشید، پلاک 2
تهــران، اتوبــان تهــران، شــهرک صنعتی شمس‌آباد، بلوار نخلستان، گلشید، پلاک 2
021-56233243-47