سورنا – شجره – دولومیت

سورنا – شجره – دولومیت

مدیریت: رضا قربانی

آدرس ایمیل: info@dolomitstone.com
وب سایت: www.dolomitstone.com
تلفن: 021-33884422 و 3322101-0864
نمابر 021-33889996
آدرس دفتر مرکزی: تهران، خیابان فدائیان اســلام، بالاتر از آزادگان، ایستگاه تهران، بازار سنگ فاطمیه، پــلاک 263 و 264 و 266 و 218 و 219
آدرس کارخانه: نیم‌ور، کیلومتر 10جاده دلیجــان - نیم‌ور، قطــب صنعتی نیم‌ور
تلفن همراه: 8664282 -0918 (ایمــان لطفی توانا)
تهران، خیابان فدائیان اســلام، بالاتر از آزادگان، ایستگاه تهران، بازار سنگ فاطمیه، پــلاک 263 و 264 و 266 و 218 و 219
021-33884422 و 3322101-0864