مدیراجرایی: رضا شاه محمدی

تولید کننده انواع سنگهای ساختمانی

آدرس ایمیل: www.info@solabest.ir
تلفن: 56236544 -021
آدرس دفتر مرکزی: حسن‌آباد، شهرک صنعتی شمس‌آباد، بلوار بوستان، گلبن 5، پلاک10
تلفن همراه: 5225588 -0912
حسن‌آباد، شهرک صنعتی شمس‌آباد، بلوار بوستان، گلبن 5، پلاک10
56236544 -021