سپاهان صنعت

سپاهان صنعت

مدیریت: ابراهیم فاضل

تولیدکننده: انواع ماشینآلات سنگبری

آدرس دفتر مرکزی: اصفهان، محمودآباد، انتهای خیابان 18(آرد)، جنب سنگبری صداقت
تلفن همراه: 0913-3095509
اصفهان، محمودآباد، انتهای خیابان 18(آرد)، جنب سنگبری صداقت