مدیریت: کاظمینی

تولیدکننده: لوازم و تجهیزات معدنی (دستگاه سیم برش، مینی برش شیبدار هیدرولیکی، دستگاه راسول، جک پشت قله، پاکت، لاستیک پولی، سیم الماسه)

آدرس ایمیل: sepahanmadan@gmail.com
تلفن: 0313-3861653
نمابر 0313-3877075
آدرس دفتر مرکزی: اصفهان، شهرک صنعتی امیرکبیر، بلوار عطاالملک، فاز 8، پلاک 10
تلفن همراه: 0913-3000112
اصفهان، شهرک صنعتی امیرکبیر، بلوار عطاالملک، فاز 8، پلاک 10
0313-3861653