مدیریت: رحیمی

فرآوری مجموعه ســنگهای ساختمانی

آدرس ایمیل: info@sepehransang.com
وب سایت: www.sepehransang.com
تلفن: 021-55055815 , 021-55061271 , 021-56224728-30
آدرس دفتر مرکزی: خیابان فدائیان اســلام، زیــر پل بعثت، بازار مرکزی ســنگ تهران، پلاک 257
آدرس کارخانه: بزرگــراه خلیج فارس، بعد از فرودگاه امام خمینی، خروجی شــهرک صنعتی شمس‌آباد، مقابل بانک ملی، کوچه سنگبریها، پلاک 19
تلفن همراه: 0912-1039231
خیابان فدائیان اســلام، زیــر پل بعثت، بازار مرکزی ســنگ تهران، پلاک 257
021-55055815 , 021-55061271 , 021-56224728-30