سپهسالار 1 و 2

سپهسالار 1 و 2

مدیریت: حسن، محمدرضا جمشیدی

تولیدکننده: ســنگ‌های گرانیت (نهبندان، سفید و مشکی نطنز و خرم دره)

 

 

:

 

تلفن: 031-33804782
نمابر 031-33804783
آدرس دفتر مرکزی: اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان ماهوت 26
تلفن همراه:  2056153 -0913 (حسن جمشیدی) , 1262301 0913-(محمدرضا جمشیدی) 1190908-0913 (حسین جمشیدی) ,1178107 0913-
اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان ماهوت 26
031-33804782