سپید دژ پاسارگاد

سپید دژ پاسارگاد

مدیریت: صدقی، ایمانی

تولیدکننده: سنگ میاندواب و مهاباد

نمابر 021-56230618-19
آدرس دفتر مرکزی: تهران، شهرک صنعتی شمس‌آباد، بلوار بوستان، گلبن8
تلفن همراه: 09123356591
تهران، شهرک صنعتی شمس‌آباد، بلوار بوستان، گلبن8