سپید سنگ شیراز مجتمع معدن و کارخانه سنگستان فارس

 سپید سنگ شیراز مجتمع معدن  و کارخانه سنگستان فارس

مدیریت: رضایی

تولیدکننده: لایم ستون سفید مرودشت کوپ خام و سنگ‌های فرآوری شده

 

آدرس ایمیل: info@sepidstone.ir
وب سایت: www.sepidstone.ir
تلفن: 3 -36360762 -071
نمابر 37134042 -071
آدرس دفتر مرکزی: معالی‌آباد، ساختمان یونیک، طبقه هفتم، واحد 31
آدرس کارخانه: شیراز، کیلومتر 3جاده فسا تلفن: 37134549-071 نمابر: 37134042-071
آدرس معدن: شیراز، کیلومتر 18جاده پتروشیمی، روستای گودزرشک
معالی‌آباد، ساختمان یونیک، طبقه هفتم، واحد 31
3 -36360762 -071