سپید سنگ شیراز و کارخانه سنگستان فارس

 سپید سنگ شیراز و کارخانه سنگستان فارس

مدیریت: رضایی

تولیدکننده: لایمســتون ســفید مرودشت

کوپ خام و ســنگ‌های فرآوری شده

 

 

 

 

آدرس ایمیل: info@sepidstone.ir
وب سایت: www.sepidstone.ir
تلفن: 071-37134549 , 071-36360762-3
نمابر 071-37134042
آدرس دفتر مرکزی: معالی‌آباد، ســاختمان یونیک، طبقه هفتم، واحد 31
آدرس کارخانه: شیراز، کیلومتر 3 جاده فسا
آدرس معدن: شیراز، کیلومتر 18جاده پتروشیمی، روستای گودزرشک
معالی‌آباد، ســاختمان یونیک، طبقه هفتم، واحد 31
071-37134549 , 071-36360762-3