مدیریت: ابطحی

تولیدکننده: تراورتن کرم

 

 

 

 

تلفن: 031-33802467
نمابر 031-33800638
آدرس دفتر مرکزی: اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان 40
تلفن همراه: 0913-3122845
اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان 40
031-33802467