سیلیس ممتاز خوی

سیلیس ممتاز خوی

مدیریت: ابراهیمهاشمزاده

تولیدکننده: سیلیس حودر و تراورتن و مرمریت کرم خوی

نمابر 88004464 -021
آدرس دفتر مرکزی: آدرس دفتر 1: خوی، روستای سنت، سیلیس سنگ خوی *آدرس دفتر 2: تهران، خیابان امیرآباد شمالی، خیابان 19، تقاطع فجر، پلاک 24، طبقه 3
آدرس معدن: آذربایجان غربی، خوی، بخش زرآباد، روستای حودر
تلفن همراه: 1398901 -0912
آدرس دفتر 1: خوی، روستای سنت، سیلیس سنگ خوی آدرس دفتر * 2: تهران، خیابان امیرآباد شمالی، خیابان 19، تقاطع فجر، پلاک 24، طبقه 3