نوع سنگ: تراورتن

موقعيت: تفت

بهرهبردار: شركت نگين ارم

آدرس بهرهبردار: شيراز، صفاشهر، كيلومتر

5جادهآباده

تلفن: 021-22227899
تلفن همراه: 0917-1510044
021-22227899