سیمین سنگ سپاهان

سیمین سنگ سپاهان

مدیریت: مهندس محمدرضا سراجیان

تولیدکننده: انواع تراورتن (پولیش، آنتیک،

تامبلد)

تلفن: 0314-5836505
نمابر 0314-5837238
آدرس دفتر مرکزی: اصفهان، جاده دولت‌آباد، بعد از سه راه تاکسیرانی، خیابان بلور و شیشه اصفهان، شرکت سیمین سنگ سپاهان
اصفهان، جاده دولت‌آباد، بعد از سه راه تاکسیرانی، خیابان بلور و شیشه اصفهان، شرکت سیمین سنگ سپاهان
0314-5836505