مدیریت: امیر سهیل تیموری

تولیدکننده: سنگ کوپ تراورتن شکلاتی و

نســکافه ای (موج دار و بی موج،) کریستال

لای بید، تراورتن کاشان

آدرس ایمیل: soheylteymoori_stone@yahoo.com
نمابر 3224546 -0864
آدرس دفتر مرکزی: محــلات، قطب صنعتــی صدریه، صدریه5
آدرس معدن: معــدن زنجان: کیلومتــر 20، بعد از دندی، جنب معدن ســرب و روی، شرکت سینا سنگ انگوران آدرس معدن لای بید: سینه کار شماره14، شرکت سینا سنگ آدرس معدن کاشان: استرک
تلفن همراه: 1123887 -0912 و 1118431-0912
محــلات، قطب صنعتــی صدریه، صدریه5
1123887 -0912 و 1118431-0912