مدیریت: تیموری

نمابر 3224546 -0864
آدرس دفتر مرکزی: محلات، دوراهی آبگرم، قطب صنعتی صدریه، صدریه 5، سنگبری سینا
آدرس معدن: زنجان، جاده بیجارد، کیلومتر 17، بعد از دندی، معدن تراورتن سینا سنگ
تلفن همراه: 1133887 -0912
محلات، دوراهی آبگرم، قطب صنعتی صدریه، صدریه 5، سنگبری سینا